[1]
Gamian-Wilk, M., Bjorkelo, B. i Madeja-Bien, K. 2017. Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy. Forum OĊ›wiatowe. 29, 2(58) (grudz. 2017), 79-94.