[1]
Rębiałkowska-Stankiewicz, M. 2014. Samotność w chorobie nowotworowej – z praktyki działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu. Forum Oświatowe. 26, 1(51) (kwi. 2014), 159-166.