[1]
Miko-Giedyk, J. i Szplit, A. 2016. Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r. Forum Oświatowe. 28, 1(55) (grudz. 2016), 241–246.