[1]
Leszniewski, T. 2016. Indywidualność jako wyraz emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego. Forum Oświatowe. 28, 1(55) (grudz. 2016), 95–108.