[1]
Kwieciński, Z. 2015. Profesor Czesław Kupisiewicz – wspomnienie na posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN 12 listopada 2015 roku. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 203–205.