[1]
Filipiak, E. i Lemańska-Lewandowska, E. 2015. Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 161–165.