[1]
Sztejnberg, A. i Jasiński, T.L. 2015. Ocena dystansu społecznego wobec przejawów dyskryminacji w deklaracjach studentów. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 103–118.