[1]
Duraj-Nowakowa, K. 1. Jak napisać i oceniać esej pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie. Forum Oświatowe. 22, 1(42) (1), 185–187.