[1]
Kożyczkowska, A. 1. Stefana Wyszyńskiego antropologia „możliwości”: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości. Forum Oświatowe. 22, 1(42) (1), 115–141.