[1]
Kalecińska-Adamczyk, E. 1. Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości. Forum Oświatowe. 22, 1(42) (1), 63–78.