[1]
Kopciewicz, L. 1. Matematyka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury. Forum Oświatowe. 22, 1(42) (1), 39–51.