[1]
Michalak, J.M. 1. Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków. Forum Oświatowe. 22, 1(42) (1), 27–38.