[1]
Kwiatkowska, H. 1. Pojęcia systemu teoretycznego pedagogiki profesora Wincentego Okonia – czy wytrzymują próbę czasu?. Forum Oświatowe. 22, 1(42) (1), 5–25.