[1]
Rogalska-Marasińska, A. 2015. Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015), ss. 356. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 183–188.