[1]
Leszczyński, P.K. i Wejnarski, A. 2015. Prospektywna analiza systemu edukacji i metod ewaluacji kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 121–136.