[1]
Karpińska, K. 2015. Recenzja książki pod red. Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego, Tomasza Tokarza: Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014), ss. 329. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 169–176.