[1]
Czaja, K. 2015. Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 140. Forum Oświatowe. 27, 1(53) (grudz. 2015), 177–182.