[1]
Bogusławski, M.M. 1. Podmiot u Sarte’a i Canguilhema. Notatki. Forum Oświatowe. 20, (1), 213-223.