[1]
Wajsprych, D. 1. Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej. Forum Oświatowe. 22, 2(43) (1), 111-121.