[1]
Kułak, W. 1. Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych. Forum Oświatowe. 23, 1(44) (1), 159-167.