[1]
Serafinowicz, M. 1. Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych. Forum Oświatowe. 23, 1(44) (1), 103-120.