[1]
Zdziarski, K. 1. Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń. Forum Oświatowe. 23, 1(44) (1), 77-101.