[1]
Stańczyk, P. 1. Pedagogiczne kontrowersje wokół prawa wyznaniowego w Polsce – przypadek katechezy szkolnej. Forum Oświatowe. 23, 2(45) (1), 189-205.