[1]
Łagocka, K. 1. Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej. Forum Oświatowe. 23, 2(45) (1), 157-169.