[1]
Cackowska, M. 1. Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe i polityczne. Forum Oświatowe. 23, 2(45) (1), 93-110.