[1]
Ostrouch-Kamińska, J. 1. Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej. Forum Oświatowe. 23, 2(45) (1), 77-92.