[1]
Kopciewicz, L. 1. Pedagogiczne teorie i feministyczne rewizje – John Dewey, Paulo Freire. Forum Oświatowe. 23, 2(45) (1), 27-39.