[1]
Przybylski, B. 2014. Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218. Forum Oświatowe. 26, 2(52) (grudz. 2014), 193–198.