[1]
Uryga, D. 2014. „System edukacji” jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym. Forum Oświatowe. 26, 2(52) (grudz. 2014), 69-81.