[1]
Kubinowski, D. 2013. Recenzja książki "Edukacyjne badania w działaniu", pod redakcją naukową Hany Červinkovej i Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss. 370. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 203-209.