[1]
Smołalski, A. 2013. Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór tekstów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, ss. 332. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 199-202.