[1]
Rudnicki, P. 2013. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana”. Wrocław 16-17 kwietnia 2013 r. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 175-177.