[1]
Ligus, R.M. 2013. Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli. Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 137–149.