[1]
Goede, K. 2014. Recenzja książki Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty Łączyk: Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 135. Forum Oświatowe. 26, 1(51) (kwi. 2014), 177-186.