[1]
Hrehorowicz, A.K. 2013. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Toruń 16–17 września 2013 r. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 179-182.