[1]
Gutstein, E. 2013. Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 117-126.