[1]
Derza, E. 1. L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011. Forum Oświatowe. 24, 1(46) (1), 341-347.