[1]
Engeström, Y. i Sannino, A. 1. Badania nad ekspansywnym uczeniem się: założenia, wnioski i przyszłe wyzwania. Forum Oświatowe. 24, 1(46) (1), 209-266.