[1]
Veresov, N. 1. Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności. Forum Oświatowe. 24, 1(46) (1), 141-156.