[1]
Taboł, S. 2013. Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, ss. 348. Forum Oświatowe. 25, 3(50) (grudz. 2013), 193-197.