Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia doświadczenia czterech nauczycielek języka angielskiego z Polski, które uczestniczyły w projekcie Erasmus+ „Teacher Culture Pluri” (TEACUP). Projekt dotyczył edukacji różnojęzycznej i różnokulturowej. Autorki znalazły się w sytuacji (po lutym 2022 roku), w której musiły zastanowić się nad swoją rolą w procesie edukacyjnym oraz zrekonstruować swoje praktyki i przestrzenie nauczania i uczenia się, aby włączyć do nich dzieci z Ukrainy. W artykule przedstawiono teoretyczne uzasadnienie i rezultat otwarcia przestrzeni uczenia się w klasach z języka angielskiego na różnorodność językową uczniów.

Słowa kluczowe

różnojęzyczność (plurilingwalność) różnokulturowość szkoła podstawowa przedszkole nauczanie języka angielskiego

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Muszyńska, B., Czekajło, A., Dybała, J., Kołodziej, M., & Zagrodna, A. (2023). Realizacja podejścia plurilingwalnego i plurikulturowego na lekcjach języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolu w Polsce. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 91-109. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.5

Referencje

 1. Beacco, J-C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Cuenat, M. E., Goullier, F. & Panthier, J. (2016). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/language-policy/guide-for-the-development-and-implementation-of-curricula-for-plurilingual-and-intercultural-education
 2. Canagarajah, S. (ed.) (2013). Literacy as translingual practice. Between Communities and Classrooms. Routledge.
 3. Candelier, M., Camilleri-Grima, A., Castellotti, V., de Pietro, J-F., Lőrincz, I., Meissner, F-J., Noguerol A., Schröder-Sura, A. (2016). FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur. Kompetencje i zasoby. Ośrodek Rozwoju Edukacji. https://www.ore.edu.pl/2017/12/frepa-system-opisu-pluralistycznychpodejsc-do-jezykow-i-kultu-kompetencje-i-zasoby/
 4. García, O. & Otheguy, R. (2019). Plurilingualism and translanguaging: commonalities and divergences, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1598932
 5. García, O. & Kleyn, T. (2016). Translanguaging with Multilingual Students. Learning from Classroom Moments, Routledge.
 6. Ibrahim, N. (2019). The Right to my languages: multilingualism in children’s English classrooms. Spotlight on Children’s rights and the UN sustainable development goals, IATEFL. TEYLT Worldwide, Issue 1.
 7. Ibrahim, N. (2020). The Multilingual Picturebook in English Language Teaching: Linguistic and Cultural Identity, CLELEjournal, 8(2), p. 12-38.
 8. Johnson, P. H. (2004). Choice Words. How Our Language Affects Children’s Learning. Stenhouse Publishers.
 9. Liddicoat, A. J. (2022) Language planning for diversity in foreign language education, Current Issues in Language Planning, 23:5, 457-465, https://doi.org/10.1080/14664208.2022.2088968
 10. Liddicoat, A. J. (2004). Intercultural language teaching: principles for practice. New Zealand Language Teacher, 30: 17-24.
 11. Li Wei, (2014). Who’s teaching whom? Co-learning in multilingual classrooms. In: S. May (ed.) The Multilingual turn: Implications for SLA, TESOL and bilingual education, 167-190. Routledge. Kotarba-Kańczugowska, M. (2015), Edukacja otwarta na języki: Różnojęzyczność w teorii i praktyce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”
 12. Muszyńska, B. (2021). Zróżnicowane językowo konteksty kulturowe. Studium pedagogiczno- translingwalne. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. ISBN 978-83-65408-45-7
 13. A translation into English is available: Muszyńska, B. (2022) Linguistically Diverse Educational Contexts. A study of translingual and pedagogical perspectives in Poland. UCO Publishing Press. Universidad de Córdoba. ISBN 978-84-9927-699-1 http://www.uco.es/ucopress/index.php/es/2018-07-26-11-32-47/materias-3/product/954-ebook-linguistically-diverse-educational-contexts
 14. Muszyńska, B., Gómez-Parra, M. E. (2021). “Distance Learning and Educational Course Design in Language Education at University Level” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021, Córdoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640. https://www.researchgate.net/project/Teacher-Culture-Pluri-TEACUP-Erasmus-KA203-Strategic-Partnership-for-Higher-Education
 15. Pfingsthorn, J. & Giesler, T. (2022). Specific Preferences vs. Inclusive Foreign Language Education. In M. Callies, S. Hehner (ed.) Pluricentric Languages and Language Education, Routledge. https://.doi.org/10.4324/9781003248552-9
 16. Romanowski, P. (2021). Language awareness, strategy training and the facilitative role of L2 English: Polish L3 teachers’ perceptions of multilingualism, International Journal of Multilingualism, 1(19), https://doi.org/10.1080/14790718.2022.2082442