Vol 28, No 1(55) (2016)

Analiza, edukacja, działanie. W kręgu pedagogii krytycznych

Redakcja sekcji tematycznej: Katarzyna Gawlicz, Paweł Rudnicki i Marcin Starnawski.

Spis treści

Sekcja tematyczna

Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego PDF
Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec 11–32
Poza dyskurs kompetencji w edukacji krytycznej. „Trzeci termin” oraz Paula Freirego i Jacquesa Rancière’a idea dialogu „zapośredniczonego” PDF
Karolina Starego 33–53
Ekonomia dla emancypacji: doktryny gospodarcze w Instytucie Paula Freirego PDF
Piotr Stańczyk 55–76
Dociekania robotnicze. Analiza filozoficzna PDF
Oskar Szwabowski 77–94
Indywidualność jako wyraz emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego PDF
Tomasz Leszniewski 95–108
Krytyka umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce i Stanach Zjednoczonych – analiza dyskursu mediów masowych PDF
Łukasz Stankiewicz 109–130

Studia i rozprawy

Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością w polskiej edukacji PDF
Magdalena Lejzerowicz 133–157

Z badań

Droga do zawodu nauczyciela i motywy jej wyboru – w świetle autobiograficznych wypowiedzi studentów studiów pedagogicznych PDF
Wanda Dróżka, Joanna Maria Madalińska-Michalak 161–179
Racjonalny strach? O pedagogii lęku w dyskursie publicznym PDF
Helena Ostrowicka, Aleksandra Rzyska 181–198
Symbolika objawu psychosomatycznego u dziecka – studium przypadku PDF
Małgorzata Mądry-Kupiec 199–219
Porównawcze spojrzenie na postrzeganie fizycznej i psychicznej dostępności w perspektywie integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie Beduinów w regionie Negew PDF (English)
Ibraheem Abu AJAJ 221–238

Sprawozdania

Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r. PDF
Justyna Miko-Giedyk, Agnieszka Szplit 241–246

Recenzje

Recenzja książki Agnieszki Nowak-Łojewskiej: Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011), ss. 348 PDF
Dorota Duda 249–256
Recenzja książki Agnieszki Gromkowskiej-Melosik: Elitarne szkolnictwo średnie: między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015), ss. 475 PDF
Kamila Socha 257–262


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452