Vol 27, No 2(54) (2015)

Pogranicza pedeutologicznych dyskursów

Pod redakcją Hanny Kędzierskiej i Moniki Maciejewskiej.

Zeszyt sfinansowany jest ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Spis treści

Od redakcji: pogranicza pedeutologicznych dyskursów PDF
  9–11

Studia i rozprawy

Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik czy obywatel? PDF
Astrid Męczkowska-Christiansen 15–24
Praktyka edukacyjna oparta na dowodach naukowych – założenia, dylematy, perspektywy PDF (English)
Henryk Mizerek 25–40
Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i co z tego wynika PDF
Małgorzata Sławińska 41–56

Z badań

Nowicjusze: proces zakotwiczania w zawodzie nauczycielskim PDF (English)
Hanna Kędzierska 59–73
Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PDF
Małgorzata Suświłło 75–94
Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły PDF
Beata Adrjan 95–102
Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum – perspektywa nauczycieli PDF
Alicja Korzeniecka-Bondar 103–114
Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca PDF
Jakub Kołodziejczyk, Joanna Kołodziejczyk 115–130
Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich PDF
Małgorzata Stańczak 131–151

Z praktyki

Warsztat pracy nauczyciela wczesnej edukacji a jego świadomość zawodowa PDF
Jolanta Kruk 155–168
Idea edukacji holistycznej a gotowość na zmiany wśród nauczycieli, biorących udział w projekcie „Umiem się uczyć” – refleksja krytyczna PDF
Monika Grochalska 169–191
Zabawa, rozmowa, a może rysunek – nauczycielskie badania świata dziecka PDF
Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 193–207

Opinie

Kolegia nauczycielskie jako alternatywna forma kształcenia nauczycieli – idee założycielskie, oczekiwania, niepokoje PDF
Anna Strzelecka-Ristow 211–229

Sprawozdania

Sympozjum naukowe „Človek človeku. K prameňom etickej výchovy”. Trnava/Słowacja, 23 października 2015 r. PDF
Dariusz Stępkowski 233–238

Recenzje

Recenzja książki Oskara Szwabowskiego: Uniwersytet – fabryka – maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej (Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014), ss. 230 PDF
Marian Janusz Tagliber 241–244
Przesadny pesymizm czy przesadny optymizm? Recenzja książki Zbigniewa Brzezińskiego: Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013), ss. 267, przeł. Krzysztof Skonieczny PDF
Michał Wachowski 245–248
Recenzja artykułu Johna R. Kirby’ego, Roberta Silvestriego, Beth H. Allingham, Rauna Parrili, Chantal B. La Fave: Strategie uczenia się i podejścia do nauki studentów z dysleksją PDF
Izabela Pietrowska 249–251


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452