Vol 27, No 1(53) (2015)

Spis treści

Studia i rozprawy

Sfera publiczna i edukacja w świetle teorii reprezentacji społecznych PDF
Marta Krasuska-Betiuk 11–27
Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej PDF
Anna Irasiak 29–42

Z badań

Action research jako przestrzeń transformacji kultur uczenia się PDF (English)
Elżbieta Wołodźko 45–60
Irlandzkie programy edukacyjne zapobiegające wykluczeniu PDF
Adam Jabłoński 61–82
Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych PDF
Monika Popow 83–101
Ocena dystansu społecznego wobec przejawów dyskryminacji w deklaracjach studentów PDF
Aleksander Sztejnberg, Tadeusz Leszek Jasiński 103–118

Z praktyki

Prospektywna analiza systemu edukacji i metod ewaluacji kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych PDF
Piotr Konrad Leszczyński, Arkadiusz Wejnarski 121–136

Opinie

Refleksje nauczyciela w rozpoznawaniu sytuacji szkolnej młodzieży szkół zawodowych PDF
Zdzisław Piwoński 139–153

Sprawozdania

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów” PDF
Hanna Kędzierska 157–160
Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności PDF
Ewa Filipiak, Ewa Lemańska-Lewandowska 161–165

Recenzje

Recenzja książki pod red. Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego, Tomasza Tokarza: Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014), ss. 329 PDF
Karolina Karpińska 169–176
Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 140 PDF
Katarzyna Czaja 177–182
Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015), ss. 356 PDF
Aneta Rogalska-Marasińska 183–188
Recenzja książki Stephena R. C. Hicksa: Nietzsche i naziści: moje spojrzenie (Chojnice: Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2014), ss. 132, z języka angielskiego przełożyła Izabela Kłodzińska PDF
Magdalena Wędzińska 189–195

Wspomnienie

Pożegnanie Profesor Eugenii Malewskiej 16 stycznia 2015 roku w Katedrze w Olsztynie PDF
Zbigniew Kwieciński 199–201
Profesor Czesław Kupisiewicz – wspomnienie na posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN 12 listopada 2015 roku PDF
Zbigniew Kwieciński 203–205
Zmarł klasyk polskiej pedagogiki – prof. dr hab. Czesław Kupisiewicz, doktor honoris causa PDF
Bogusław Śliwerski 207–212

Ogłoszenia

European Doctorate in Teacher Education (EDiTE) EDiTE – EJD Programme Vacancies: 15 Early Stage Researcher Positions at Five European Universities Application Deadline: December 18, 2015 PDF (English)
  215


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452