Vol 21, No 2(41) (2009)

Pod redakcją Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego.

Spis treści

Artykuły

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski PDF
Ewa Solecka-Drew 5–15
Systemy kształcenia nauczycieli gimnazjum i szkoły średniej w krajach Unii Europejskiej a Proces Boloński PDF
Joanna Leek 17–33
Debata o integracji szkolnictwa wyższego. Refleksje z Letniej Szkoły Integracji Europejskiej PDF
Magdalena Dybaś-Błajet 35–46
Fińskie sampo – O łamaniu kodu edukacyjnego sukcesu słów kilka PDF
Marek Budajczak 47–60
Rolanda Meighana krytyka szkoły tradycyjnej – propozycje naprawy i alternatywa PDF
Katarzyna Smulska 61–75
Modele edukacji religijnej we współczesnej szkole PDF
Danuta Wajsprych 77–87
Analiza transakcyjna w praktyce szkolnej PDF
Maria Brudnik 89–105
Infantylizacja jako istotny rys tożsamości zawodowej nauczycieli wczesnej edukacji PDF
Ewa Mroczka 107–118

Sprawozdania

Społeczne nierówności edukacyjne – sprawozdanie z konferencji organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich PDF
Piotr Stańczyk 119–130

Recenzje

O profitach i zyskach dla pedagogiki (Monika Jaworska-Witkowska, Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009, ss. 578) PDF
Małgorzata Kaliszewska 131–136
Jarosław Gara, Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Kraków 2008, ss. 268 PDF
Krzysztof Skorulski 137–143
Trudna relacja (Walter Herzog, Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2006, ss. 226) PDF
Julia Łosiak 144–147
Pedagogiczne spojrzenie na wybrane paradygmaty całościowe (Krystyna Duraj-Nowakowa, Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 220) PDF
Małgorzata Kaliszewska 148–153

Wspomnienie

Pożegnanie Profesor Teresy Borowskiej PDF
Bogusław Śliwerski 155–157
Prof. dr hab. Teresa Borowska (3 X 1945–1 IX 2009) PDF
Zenon Jasiński 158–161


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452