Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do promocji naszego czasopisma na stronach internetowych bibliotek oraz poprzez dodatkowe narzędzia typu Lista A-Z. Jednocześnie jako użytkownicy Open Journal Systems zachęcamy do rozwijania tego narzędzia i jego promowania w Państwa instytucjach.Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452