Niegotowość i zmiana. Charakterystyka edukacji dziecka romskiego.

Kamila Aneta Knysak

Abstrakt


Edukacja dziecka romskiego pojmowana jako relacja w procesie dialogicznego nauczania jest doświadczeniem szczególnym. Jego analiza dokonuje się dzięki pogłębionej refleksji stojącej po stronie nauczyciela-badacza i prowadzi do interesujących konstatacji. Nauczanie dziecka romskiego (Roma rumuńskiego) wymaga nauczycielskiego podejścia, które nie będzie koncentrowało się jedynie na celach. Istotny jest sam proces charakteryzujący się przede wszystkim niegotowością i zmiennością. Obserwujemy edukację w procesie powstawania, której wartość polega głównie na zaskoczeniach, zdziwieniach, odkryciach i na niepowtarzalności. W takim procesie konstytuuje się też autorytet nauczyciela. Tworzą go działanie twórcze i ironiczna postawa. Prezentowany artykuł jest próbą rekonstrukcji tego procesu na podstawie osobistego doświadczenia.

Słowa kluczowe


uczeń Rom rumuński; nauczyciel; twórczość; ironia; dialogiczne nauczanie; autorytet

Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452