Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie

Lucyna Kopciewicz, Hussein Bougsiaa

Abstrakt


W ciągu ostatnich kilku lat kwestia uczenia się i nauczania w środowisku szkolnym  wzbogaconym technologicznie stała się istotna w badaniach rozwoju poznawczego i społecznego uczniów na całym świecie. Jednak, wraz z implementacją nowych technologii do szkół, pojawiły się pytania o równość w zakresie cyfrowej alfabetyzacji i wynikach uczenia się. W ostatnim roku autorzy obserwowali dwa alternatywne modele wprowadzania mobilnych technologii do szkół podstawowych w Polsce. Model OPD (wdrożenie iPadów w modelu jedno urządzenie – jeden uczeń) oraz modelu BYOD (smartfony, początkowo w modelu jeden na jeden, a później – trzy urządzenia na pięciu uczniów). W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki porównawczych badań wideoetnograficznych prowadzonych w ciągu jednego roku szkolnego, w których proponujemy nowe spojrzenie na kwestie podziału cyfrowego w kontekście praktyk nauczania i uczenia się wspomaganego nowymi technologiami.

Słowa kluczowe


podział cyfrowy, model technologii oferowanych przez instytucję (OPD), BYOD (technologie własne, wnoszone do instytucji), uczenie się formalne i nieformalne

Bibliografia


Adhikari, J., Mathrani, A., & Scogings, C. (2016). Digital Divide, BYOD Classrooms, Digital Divide in Learning, Formal and Informal Learning Contexts. Interactive Technology and Smart Education, 13(4), 2-13.

Anderson, N. (2009). Equity and Information Communication Technology (ICT) in Education

(Vol. 6), New York: Peter Lang Publishing Inc.

Bougsiaa, H., Cackowska, M., Kopciewicz, L., Nowicki, T., (2016). Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Bougsiaa, H., Cackowska, M., Kopciewicz, L., (2013). Dzieci w kulturze cyfrowej, Ars Educandi, X, 23-48.

Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Brandtzæg, P. B., Heim, J., & Karahasanović, A. (2011). Understanding the new digital divide - A typology of Internet users in Europe. International Journal of Human Computer Studies, 69(3), 123-138.

Culen, A. L., & Gasparini, A. (2011). iPad: a new classroom technology? A report from two pilot studies. INFuture Proceedings, 199–208.

Derry, S.J., Pea, R.D., Barron, B., Engle, R.A., Erickson, F., Goldman, R., Hall, R., Koschmann, T., Lemke, J.L., Gamon Sherin, M. & Sherin, B.L. (2010). Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics,

Journal of the Learning Sciences, Vol. 19, 1, 3-53.

Dewan, S., Ganley, D., & Kraemer, K. L. (2005). Across the Digital Divide: A Cross-Country Multi-Technology Analysis of the Determinants of IT Penetration. Journal of the Association for Information Systems, 6(12), 409-431.

Dijk, V. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34(4-5), 221-235.

Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole, Warszawa: Difin.

Haßler, B., Major, L., and Hennessy, S. (2016) Tablet use in schools: a critical review of the evidence for learning outcomes. Journal of Computer Assisted Learning, 32, 139–156.

Henderson, S., & Yeow, J. (2012). iPad in education: A case study of iPad adoption and use in a primary school. In In 45th International Conference on System Science (HICSS) 2012 (pp. 78–87). IEEE.

Hjorth, L., Burgess, J., Richardson I. (2012). Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iPhone, New York: Routledge.

Nowicki, T. (2016). Technologiczne transpozycje podmiotu i pracy, Teraźniejszość- Człowiek – Edukacja, Vol. 19, 2, 53-66.

Pachler, N., Bachmair, B., Cook, J., & Kress, G. R. (2010). Mobile learning : structures, agency, practices: New York: Springer.

Pegrum, M. (2014). Mobile learning. Languages, literacies, cultures, New York: Palgrave Macmillan.

Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning, Journal of Computer Assisted Learning, 26, 53-64.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452