Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe DSW / University of Lower Silesia Press
ul. Wagonowa 9, pok. 17
53-609 Wrocław    
e-mail: wydawnictwo@dsw.edu.pl

Współwydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

University of Lower SilesiaLicencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452