Historia czasopisma

Forum Oświatowe ukazuje się od 1989 r., wydawane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą (od 2006 r.) i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Początkowo współfinansowane przez PAN. W latach 1989-2011 Redaktorem Naczelnym był Prof. Zbigniew  Kwieciński, vice przewodniczącą Prof. Henryka Kwiatkowska. Od 2012 r. Forum Oświatowe jest redagowane przez zespół Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej, w składzie: Bogusława Dorota Gołębniak (redaktor naczelna, Hana Cervinkova (zastępca, redaktor ds. spraw międzynarodowych), Ewa Stoecker (sekretarz redakcji). Do 2012 r. wydawane jako półrocznik. W roku 2013 zwiększyło periodyczność (tryptyk). W roku 2014 powrócono do wydawania dwóch numerów rocznie.

Od numeru 2(47) czasopismo „Forum Oświatowe” wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Otwarty charakter czasopisma wpływa na widoczność opublikowanych artykułów i może przyczynić się do ich większej cytowalności.Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452